KPWKM KAJI WUJUDKAN RUU ANTI GANGGUAN SEKSUAL

0
71

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) kini sedang dalam proses menggubal Rang Undang-Undang (RUU) Kesaksamaan Gender dan akan mengkaji keperluan untuk mewujudkan RUU Anti Gangguan Seksual.

Menurut Ketua Setiausaha KPWKM, Datuk Suriani Datuk Ahmad, cadangan penggubalan itu selaras dengan komitmen negara bagi membantu menghapuskan diskriminasi dan menegakkan kesaksamaan di samping memberi jaminan daripada segi perlembagaan.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.