Kerajaan sediakan dokumen mula prosedur pembatalan sijil AIM

0
53

Kerajaan sedang menyediakan dokumen diperlukan untuk memulakan prosedur pembatalan sijil Pemerbadanan Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) kerana tidak memenuhi syarat-syarat Suratcara Ikatan Amanah terutamanya dalam penubuhan anak-anak syarikat.

Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Mohamed Hanipa Maidin berkata berdasarkan Surat Ikatan Amanah 26 April 2012 klausa 3(c), penubuhan anak syarikat adalah tidak dibenarkan.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.