Kerajaan melalui Agensi Keselamatan Siber Negara (NACSA) akan mengeluar dan melaksanakan Strategi Keselamatan Siber Negara pada pertengahan tahun ini, bagi menangani ancaman keselamatan siber secara komprehensif.

Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata strategi itu akan dilaksanakan melalui penggemblengan sumber tenaga, dan pembangunan prasarana yang memfokuskan kepada pembentukan Jawatankuasa Kerja Keselamatan Siber Kebangsaan.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.