Menjawab soalan asal Datuk Dr Abd Latiff Ahmad (BN-Mersing) mengenai langkah Kementerian Komunikasi dan Multimedia menangani ketirisan data peribadi melibatkan sektor perkhidmatan, Timbalan Menteri berkenaan Eddin Syazlee Shith berkata, Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (Akta 709) telah dikuat kuasakan pada 15 Nov 2013 untuk mengawal selia pemprosesan data peribadi dalam transaksi komersial.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.