Sebuah portal akan diwujudkan menerusi kerjasama antara Bank Dunia dan Perbadanan Produktiviti Malaysia bagi meninjau pendapat umum dan menjadi alat untuk memantau serta menilai dengan lebih baik peraturan-peraturan kualiti berasaskan bukti.

Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail menekankan bahawa pelaksanaan satu sistem yang kukuh, bertanggungjawab dan telus merupakan asas penting untuk melestarikan sesebuah ekonomi yang dinamik dan mapan dalam menghadapi keadaan pasaran yang pantas berubah.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.