Keputusan kerajaan meletakkan Lembaga Tabung Haji (TH) di bawah kawal selia Bank Negara Malaysia (BNM) bermula Januari tahun depan.

Bekas Menteri Perdagangan dan Industri, Tan Sri Rafidah Aziz menyifatkan ia sebagai langkah proakrif bagi menambah baik tadbir urus organisasi berkenaan dengan memanfaatkan dana dan sumber sedia ada.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.