Gagasan ‘Rahmatan Lil Alamin’ akan menjadi dasar baharu negara dalam usaha kerajaan membentuk citra baharu Malaysia pada masa depan.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawa berkata kertas cadangan yang berteraskan konsep Rahmatan Lil Alamin, Maqasid Syariah dan Model Malaysia itu telah diluluskan melalui Mesyuarat Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia 14 Mac lepas, yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.