Mengenai tempoh masa diperlukan Kerajaan Persekutuan untuk membuat keputusan dalam menaikkan royalti minyak dan gas Sabah daripada 5 peratus kepada 20 peratus, Tun Dr Mahathir berkata wujud keperluan untuk mengekalkan kemantapan PETRONAS terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membayar royalti 20 peratus kepada Sabah.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.