Kelantan, Terengganu meterai perjanjian sempadan darat

0
155

#BuletinBernama : Penyelesaian sempadan di antara negeri-negeri merupakan aspek yang sangat dititik-beratkan kerajaan Persekutuan khususnya melibatkan penentuan jajaran sempadan yang muktamad.

Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli, Dr Xavier Jayakumar berkata ia membolehkan kerajaan negeri mentadbir dan melaksanakan pembangunan secara lebih teratur dan terancang.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.