Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani telah mengambil pelbagai inisiatif, khususnya bagi membantu petani di luar bandar Sarawak memasarkan hasil tanaman mereka.

Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Sim Tze Tzin berkata melalui Program Ladang Kontrak, petani mendapat jaminan pasaran bagi produk yang dihasilkan dengan membuat perjanjian jual beli antara pihak petani dengan FAMA, menerusi kaedah belian pada harga semasa yang disokong dengan harga lantai dan belian pada harga tetap.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.