Kerajaan berusaha meningkatkan taraf hidup masyarakat Orang Asli melalui penjanaan pendapatan yang tetap, dan stabil di bawah program dirangka untuk memperkasa golongan usahawan dalam kalangan masyarakat itu.

Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir bin Mohamad berkata program-program tersebut akan diintegrasikan bersama projek ekonomi sedia ada, melalui latihan dan bimbingan bertujuan membangunkan eko-pelancongan atau agro pelancongan Orang Asli.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.