Pendeposit Tabung Haji (TH) tidak perlu mengembalikan semula hibah yang diterima walaupun status halalnya dibangkitkan orang ramai.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Mujahid Yusof Rawa berkata penerima hibah itu tidak mengetahui mengenai penyelewengan yang berlaku dalam pengurusan institusi kewangan Islam itu dan tindakan memulangkan semula wang hanya akan menimbulkan kesukaran.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.