Penjagaan ladang yang baik mampu meningkatkan hasil sawit, walaupun nilai pasarannya sedang jatuh pada ketika ini.

Ketua Peneroka FELDA Kebangsaan, Sulong Jamil Mohamad Shariff berkata, sekiranya penjagaan ladang diurus tadbir dengan baik, hasil sawit boleh mencapai antara 15 hingga 18 tan, sekali gus dapat membantu meningkatkan pendapatan peneroka FELDA.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.