Pihak penjaja dan peniaga kecil disarankan menjaga kebersihan kawasan perniagaan mereka dan sekitarnya bagi mengurangkan longgokan sampah yang semakin bertambah terutama di kawasan Jalan Haji Taib.

Pengarah Jabatan Perlesenan dan Pembangunan Penjaja, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL), Jabarilah Ja’afar berkata, masalah longgokan sampah akan dapat di atasi sekiranya mereka berganding bahu membantu Alam Flora menguruskan sisa sampah secara terurus dan sistematik.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.