Penyertaan dalam pertandingan kemahiran di peringkat antarabangsa akan memberi impak dan manfaat besar kepada negara serta mampu memberi pengiktirafan kepada kemahiran belia dan pelajar dalam bidang pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional (TVET).

Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail berkata, program latihan intensif akan terus diperkasa bagi memastikan peserta-peserta negara bersedia dari semua aspek termasuk kemahiran teknikal, motivasi dan ketahanan fizikal.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.