Kementerian Komunikasi dan Multmedia menerusi Jabatan Perlindungan Data Peribadi kini sedang mengkaji semula Akta Perlindungan Data Peribadi (PDPA) 2010 bagi memastikan ia selaras dengan perkembangan semasa.

Menuju ke era digital, kajian semula itu adalah berkaitan keperluan untuk melaksanakan PDPA secara berkesan dan efisien.


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.